Şahıs (Bireysel) Şirket Kuruluş İşlemleri Nasıl Yapılır ?


Türk Ticaret Kanunun Şirket kuruluşlarında bireylere sunmuş olduğu bir şirket türü de bireysel yani şahıs firması kurma yöntemidir. Oldukça basit bir kuruluş süreci var olup isteyen kişilerin kendisinin bile çok rahat yapabileceği bir işlemdir veya bir mali müşavire vekalet vererek te işin erbabına yaptırılabilir .

SÜREÇ ;

Herhangi bir iş kolunda faaliyet göstermek isteyen işletmeci işi ile alakalı olarak bina , arsa , işyeri vs yerlerin satın alma veya kiralama işlemini yaptıktan sonra aşağıdaki evrakları hazırlayarak işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirim yapmakla yükümlüdür .

1) İkametgah kurum (muhtarlık veya nüfus müdürlüğü )

2) Kira kontratı veya Tapu kurum (mülk sahibi)

3) imza beyannamesi kurum (noter)

4) Muhasebe vekaleti mali müşavir için kurum(noter)

5) Nüfus cüzdanı onaylı sureti (noter)

6) İşyeri açılış bildirgesi kurum (vergi dairesi)
7) Damga vergisi beyanı (vergi dairesi)

Temin edilen bu evraklarla işyeri açılış bildirgesi ve damga vergisi beyanı doldurulur ilgili vergi dairesinin SÜREKSİZLER SERVİSİNDE damga vergisine konu olan kira kontratı ve mali müşavirlik sözleşmesinin damga vergileri tahakkukları kestirilip yine ilgili vergi dairesinin VEZNE SERVİSİNE tahakkuk eden bu vergiler ödenir SİCİL SERVİSİNE bu tahakkuk ve ödeme makbuzları ve diğer evraklarla birlikte verilir. Bu işlemlerden sonra yapılacak tek şey ilgili VERGİ DAİRESİNİN YOKLAMA MEMURUNUN işyerinizi ziyaretini beklemektir. Unutulmamalıdır ki resmi kurumlara verilen her türlü belge ve bilgi için mutlaka EVRAK KAYIT numarası ve KAYIT TARİHİ ile birlikte 1adet suret kendimize alınmalıdır .

SONUÇ ; İlgili vergi dairesinin yoklama memuru iş yerinizi ziyaret edip işyerinizin işyeri açılış bildirgesi ile beyan ettiğiniz bilgilerle uyumlu olup olmadığının denetimini yapıp yoklama tutanağı tutacaktır bu işlemden sonra iş yeriniz resmiyet kazanmış olacaktır .
HAYIRLI OLSUN

Ekon. SMMM Vedat TATLI Saygılarımla 29/06/2015 ISTANBUL

Bir yorum ekleyin