Limited Şirket mi Anonim Şirket mi kuruluşu tercih edilmeli ?


Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerden birisi de (tek kişilik) Anonim ve Limited şirketlerin kurulabilmesidir.

Asgari sermaye, Anonim şirketlerde 50 bin TL, Limited şirketlerde 10 bin TL olacak.
Eski kanunda Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyesi en az 3 kişi olması gerekiyordu yeni kanunda tek (1) kişi olabiliyor .

Eski TÜRK Ticaret Kanunu :6762

Yeni TÜRK Ticaret Kanunu :6102

 

Limited şirketlerde durum ;

1) Pay devirleri damga vergisine tabidir

2)Limited şirket hissesi devir alan şahıs, nispi harcı şirket sermayesi üzerinden değil, devreden şahısta olduğu gibi pay devir bedeli üzerinden ödeyecek. 

3)Limited şirket pay devri sözleşmelerinin feshinde damga vergisi ve harç alınacak.

4)Gelir vergisi ödenmesi söz konusu olabilir.(Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80/4. maddesi uyarınca)  Bu işlemden doğan kazanç (değer artışı kazancı) olarak gelir vergisine tabidir.

 

Anonim şirketlerde durum ;

1) Hisse devri anonim şirketlerde (pay senedinin devri) şeklinde olacağı için devir işlemi damga vergisi ve harca tabi değil. Ayrıca devir işleminin noterden yapılması da gerekmiyor.

2) Gelir vergisi boyutuna gelince pay senetleri veya geçici ilmühaberleri iki (2) yıl İktisap tarihinden itibaren süre geçince de gelir vergisi yok.

 

SONUÇ ;

Şirket kuruluşunu yaparken direk Anonim şirket olarak kurmalı mevcut Limited şirket varsa Anonim şirkete dönüştürülmelidir.

 

 

Ekon. SMMM Vedat TATLI Saygılarımla

Bir yorum ekleyin