İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR


   1475/14 sayılı iş kanunu kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

  Buna göre :
1-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
2-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
3-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,
4-Askerlik görevi nedeni ile,
5-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
6-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,
7-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bir yorum ekleyin