Hakkımızda


Hayatın temelinin ekonomi , ekonominin temelinin ise muhasebe olduğunun bilinci ile 1994 yılında ticaret lisesi muhasebe bölümü ile başlayan serüvenimiz işletme fakültesi işletme bölümü ile devam edip devamında serbest muhasebeci mali müşavirlik ünvanı ve ruhsatı alarak kendi serbest muhasebeci mali müşavirlik ofisimizde işletmecilere muhasebe hizmeti sunarak yolumuza devam etmekteyiz .

-Farklılık ve kalitede müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket etmekteyiz.
– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ile değerlendirip yararlanabilecekleri hizmetleri sunmaya çalışmaktayız .
– Müşterilerimize kaliteli bir hizmet sunabilmek için kendimizi sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindeyiz .
– Müşterilerimize sistemli ve düzenli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket edip hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşterimizin talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliğine sahibiz .
– Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için danışmanlık yapar .
– Hızlı ve etkin bir iletişim anlayışına sahip olan büromuz mali mevzuttaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.
– Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile ofisimiz arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendiriyoruz .

Müşteri memnuniyeti her zaman asıl olandır .

 EKONOMİST MALİ MÜŞAVİR

           Vedat Tatlı