Çalışma Yöntemlerimiz


Müşterilerimiz ile muhasebe sürecini şirketin büyüklüğünü, evrak yoğunluğunu, çalışan sayısını, raporlama standartlarını ve şirket ihtiyaçlarını şirket yöneticileri ile karşılıklı analiz ederek iki şekilde yönetmekteyiz.

1)        MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE MUHASEBE SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Günlük satış faturalarının kesilmesi ve sıra numarası takip edecek şekilde dizilmesi,
Alış faturalarının takibi ve eksiksiz bir şekilde toplanması,
Tahsilât makbuzlarının kesilmesi ve sıra numarası takip edecek şekilde dizilmesi,
Ödeme makbuzlarının takibi ve eksiksiz bir şekilde toplanması,
Bankadan yapılan ödemelerin ve tahsilât işlemlerinin dekontlarının alınması ve banka ekstrelerinin aylık alınarak hazırlanması,
Bütün bu evraklar şirket içerisindeki ön muhasebe elemanı tarafından veya şirket yetkilisi tarafından hazırlanarak Mali Müşavirlik büromuzda muhasebe sürecinin yürütülmesi için her ayın 1 inden 7 sine kadar teslim etmekle müşterilerimiz yükümlüdür.
Belgelerin tam ve eksiksiz olmasından şirketiniz sorumludur teslimden iade sürecine kadar geçen muhafaza süreci Mali Müşavirlik büromuza aittir.

2)       MÜŞTERİLERİMİZİN OFİSLERİNDE MUHASEBE SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Şirket bünyesinde ofisimizle entegre bir muhasebe programının kurlumu ile muhasebe sürecinin şirket bünyesinde yürütülmesidir. Tam zamanlı ön muhasebe elemanı veya genel muhasebe elemanı istihdamı yapılabileceği gibi mali müşavirlik büromuzdan da belirli günlerde istihdam sağlanarak muhasebe süreci yürütülebilir. Ayrıca kalifiye eleman bulma ve istihdam etme konusunda mali müşavirlik büromuz müşterilerimize yardımcı olmaktadır.

NOT: Ücretlendirme bu iki yönteme göre yapılmakta olup İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının ve Maliye Bakanlığının belirlediği asgari ücret tarifesi altında kesinlikle iş kabulü yapılmamaktadır. Ortalama en düşük şahıs şirketi ücreti 250 TL tüzel şirket ücreti 500 TL olmaktadır. Teslim alınan cari dönem mali belgeleri bir sonraki yıl defter kapanışlarının noterde onaylatılmasından sonra teslim tutanağı ile iade edilmektedir.