5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE VERGİNİN KONUSU


5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE VERGİNİN KONUSU

İlgili kanuna göre aşağıda sayılan şirket türlerinin ticari faaliyetleri sonucu elde etmiş oldukları ticari kazanç ve şirketler verginin konusunu teşkil eder .

(1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tabidir .

a) Sermaye şirketleri.

a-1 Anonim Şirketler

a-2 Limited Şirketler

a-3 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

b) Kooperatifler.

c) İktisadî kamu kuruluşları.

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

d) İş ortaklıkları.

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

 

Saygılarımla

Ekonomist Mali Müşavir

Vedat TATLI

29/07/2016

Bir yorum ekleyin