Günlük Arşiv: 29 Temmuz 2016


5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE VERGİNİN KONUSU İlgili kanuna göre aşağıda sayılan şirket türlerinin ticari faaliyetleri sonucu elde etmiş oldukları ticari kazanç ve şirketler verginin konusunu teşkil eder . (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tabidir . a) Sermaye şirketleri. a-1 Anonim Şirketler a-2 Limited Şirketler a-3 […]

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE VERGİNİN KONUSU