1475/14 sayılı iş kanunu kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.   Buna göre : 1-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması, 2-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 3-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş […]

İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE VERGİNİN KONUSU İlgili kanuna göre aşağıda sayılan şirket türlerinin ticari faaliyetleri sonucu elde etmiş oldukları ticari kazanç ve şirketler verginin konusunu teşkil eder . (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tabidir . a) Sermaye şirketleri. a-1 Anonim Şirketler a-2 Limited Şirketler a-3 […]

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE VERGİNİN KONUSU

Maltepe TÜRK Ocağının hazırlamış olduğu nevruz programına katılım sağladık ve hep birlikte demir dövdük .     Maltepe MHP Kadın Kolları Başkanı Kamile BEKDEMİR  Maltepe TÜRK Ocağı Başkanı Ahmet Selçuk CAN Ekon.Mali Müşavir Vedat TATLI

MALTEPE TÜRK OCAĞININ NEVRUZ PROGRAMINA KATILIM SAĞLADIK


    LİMİTED ŞİRKET ORTAK/LARININ VE MÜDÜR/LERİNİN     ŞİRKET BORÇLARINA  KARŞI SORUMLULUKLARI     1)  ŞİRKET ORTAK/ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI   Limited şirket ortağı ,sadece şirkete karşı taahhüt ettiği sermayeyi ödemekle yükümlüdür. Limited şirketinde kendine ait bir tüzel kişiliği vardır. Sermaye, şirketin tüzel kişiliğine ait olduğundan, sermayenin kısmen veya tamamen ortağa geri verilmesi […]

LİMİTED ŞİRKET ORTAK/LARININ VE MÜDÜR/LERİNİN ŞİRKET BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUKLARI


Muhasebe mesleğini icra eden bütün meslektaşlarımın 1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ ‘ nü kutluyor meslekte sağlıklı sıhhatli gelecek yıllar diliyorum .

1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ